Dziesiątki miliardów euro dla Polski od Unii z funduszu odbudowy na lata 2021-2027

Polska może liczyć na ogromne pieniądze pochodzące z podziału Funduszu Odbudowy UE (Next Generation EU). To przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego w następstwie pandemii COVID-19.

przekazywanie euro banknotów z ręki do ręki

Unijny Program Odbudowy to konkretne liczby, ogromna kwota 750 mld euro (w przeliczeniu to 3,34 biliona polskich złotych), już dostępna od stycznia 2021 roku, do wykorzystania zgodnie z określonym przeznaczeniem.

Unijny Program Odbudowy (porównywany rozmiarem do planu Marshalla) ma być oparty na trzech filarach.

  1. Pierwszy filar to pomoc przez wsparcie inwestycji i reform. Główny cel to sprawiedliwa transformacja krajów członkowskich UE.
  2. Drugi filar to wsparcie finansowe konkretnych technologii i przedsiębiorstw.
  3. Trzeci filar gromadzi wnioski zebrane w czasie kryzysu wywołanego Covid-19: to nowy program zdrowotny EU4Health, oraz wsparcie głównych programów ukierunkowanych na ewentualne przyszłe kryzysy zdrowotne.

Z Unijnego Programu Odbudowy wynika, że Komisja Europejska ma dobrze zdefiniowany plan. Który ma na celu odbudowę gospodarki europejskiej w nowej lepszej formie. Główne założenia to ekologia, czyli dofinansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii (przyspieszenie programów które dążą do neutralności klimatycznej, którą cała UE chciałaby już osiągnąć do roku 2050), wdrożenie i wykorzystanie technologii 5G oraz nakłady na projekty związane ze sztuczną inteligencją.

Według wstępnych ustaleń z puli 750 mld euro, Polska może liczyć na ok. 64 mld euro (stanowi to około 285 mld zł). Najwięcej dostaną Włochy, Hiszpania, natomiast Polska jest na trzecim miejscu, za nami jest Francja, Grecja, Rumunia, Niemcy, Portugalia, Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria itd.

W TEJ KATEGORII